حسینیه بیت الزهرا (س) شهرستان بردسکن

کسی که عبادتهای خالصانه خود را به سوی خدا فرستد ، پروردگار بزرگ بهترین مصلحت او را به سویش فرو خواهد فرستاد

حسینیه  بیت الزهرا (س) شهرستان بردسکن

فـهمیــ ــده امـ!

"عـَطـَــش" عشقــَم به شمـــا

_تلــظـــی_ شـ ــود میبــَـری مــَــ ــرا...

شماره پیامک:09152509330

سامانه ی پیام کوتاه:500029710112

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۲ ثبت شده استبی تــــــو اَهـــل قیامت رُفوزه اند اِنگار . . .

ای نُمــــــره ی قَبـــــولی دنیـــــآ "دوازدهـ "


مــا تشنـــه ی عشقیــــم و شنیــــدیم که گُفتنــــد


رَفــــع عَطــش عشــــــق فقــط نـام "حُسیــــــــــن" است.الســـلام عَلیـــک یـا اَبـاعَبــداللـه

 

مُـــــرغِ دلِ حَســــرت زده شیــــــــــوای "حُسیــــن" استــــ

سرمایه ی ما مَشــــق الفبـــــآی "حُسیـــــن" استــــ