حسینیه بیت الزهرا (س) شهرستان بردسکن

کسی که عبادتهای خالصانه خود را به سوی خدا فرستد ، پروردگار بزرگ بهترین مصلحت او را به سویش فرو خواهد فرستاد

حسینیه  بیت الزهرا (س) شهرستان بردسکن

فـهمیــ ــده امـ!

"عـَطـَــش" عشقــَم به شمـــا

_تلــظـــی_ شـ ــود میبــَـری مــَــ ــرا...

شماره پیامک:09152509330

سامانه ی پیام کوتاه:500029710112

۱۰ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

جز نوکری به درگه می خانه ی شما .....

اقا جان ......

کاری بلد نبوده و یادم نداده اند...... 


میـدونے خــــــدا ......

 دلـم مےخواهد همیشہ مُـحــــ ــرم بـود 

نـزدیک مُـحـرم کہ مےشیم ،

تـا صـداے ِ زنـگ قافلہ بہ گوش ِ دلـم مےرسه ،

بـا دلـم حرف مےزنم !

*کہ دیگـر گنـاه بس است *

آرے !
__ گنـــاه بـس است اے گریہ کُـن حـسـیـن ...

__ گنـــاه بـس است اے سینہ زن حـسـیـن ...

جــوان بـــود و مـــوذن...

بعــــد از او ، 

"اشهـــد ان علــیا ولـــی الله

بـــرای نـــزدیکانــش کار هــــزار روضــــه را مـــی کـــرد ...


زینــــــب جان!...


شرمنده ایم که بهای حسینی شدن ما


"بی حســــین" شدن تو بود،


و شرمنده تر آنکه تو بی حســــین شدی و ما حسینی نشدیم.


یا حســـــین (ع)....


گیرم آنچه در مقاتل آمده 

افسانه است . . .

این بوی خون که می آید 

از مهر نمازم

بوی کیست ؟!


پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر
چون شیشه ی عطری که درش گم شده باشد ...!

تــو را بـهـتـر ز مـن صــدهـا غـلـام اسـت


ولـی مـن بـیـ تــــو اربـــابـی نـدارم ...الســـلام علیـــک یـا ابـاعبــداللـهگیرم که باران هم آمد، همه چیز را هم شست!

هـــــوا هم عالی شد.....

فایده اش برای من چیست؟!

هــــوای دل، گرفته کربــــلاست....

آن را چه کنــــم؟!!!

زائـــــر همیـشه بَــعــد نجَـف کَــــربلا رَود ،

یعنــــی غـَدیـــــــر اِذن دُخـــــول محـَــرم است........

بــِــأذن الله ....