حسینیه بیت الزهرا (س) شهرستان بردسکن

کسی که عبادتهای خالصانه خود را به سوی خدا فرستد ، پروردگار بزرگ بهترین مصلحت او را به سویش فرو خواهد فرستاد

حسینیه  بیت الزهرا (س) شهرستان بردسکن

فـهمیــ ــده امـ!

"عـَطـَــش" عشقــَم به شمـــا

_تلــظـــی_ شـ ــود میبــَـری مــَــ ــرا...

شماره پیامک:09152509330

سامانه ی پیام کوتاه:500029710112

۷ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

خـُבآیـآ ...

آغــوشـَت رآ امشـَب بـہ مـَن مـے בَهـے ؟ 

بـَرآے گـُفـتـَن ... چیــزے نـَבآرَم 

امـآ بـَرآے شـنـُفـتـَنِ حـَرف هـآے تـو ... گـوش بسـیآر 

.مـے شـَوَב مـَن بـُغـض کـُنـَم .. 

تـو بگــویـے : مـَگـَر خـُבآیـَت نـَبآشـَב کـہ اینگـونـہ بـُغـض کـُنـے 

مـے شـَوَב مـَن بـگــویـَ ـم خـُבآیـآ ...؟ 

تـو بگــویـے : جـآنِ دِل ... 

مـے شـَوَב بیـآیــے ؟ 

تــَــــــمـَــــــــــنـ ـــــآ مـے کـُنـَ ـم ..


دوست دآشتَمــ حَداقل [ نوشتَن ] رآ خوب بَلد بودَمــ
تآ بَرآیت زیبآترین مَتن هآ و عآشقآنهـ هآ رآ بنویسَمــ
دوست دآشتَمــ شآعر بآشَمــ
تآ این حس هآ رآ بآ شعر بَیآن کُنمــ
کآش میتَوآنستَمــ ثآبت کُنمــ کهـ ……..
هیچ کآری رآ خوب بَلد نیستَمــ , تآ بهترینَش رآ تَقدیمَت کُنمــ


امآ ... 


جآن دآدَن رآ بلدَمــ
می پـــذیری ام ... ؟!!!


از کجـا می آیـــی " آقـــا "


کـــه ایــن هــمه


آمـــدنت طــول مــی کشــد ..


* أللّهــــــمَّ عَجِّــــل لِــوَلیِّکَــــ الفَـــــرَج *


یـــک  گوشه می رویم و فقط " گریــــــه" می کنیم 

حالا که" کربــــــــــــلای" تو روزیِ ما نشد...آدم باید خدایے داشته باشد که ...

که وقت و بے وقت برایش درد و دل کند
 که مرهم ِ دل مجروحش باشد
 که " ایاک نعبد و ایاک نستعینِ"
از ته دل ،برایش بخواند
 که قرار ِ بے قراری هاے ِ دلش باشد
 که امیدِ لحظاتِ نا امیدیش باشد
که توکل به او پشتوانه ے همه ے زندگیش باشد
 که " ان الله لایحب … " هاے قرآن دلش را بلرزاند
 که " ان الذین امنوا … " هاے قرآن قند در دلش آب کند
 که " توبوا الے الله … " هاے قرآن دلگرمش کند...
آدم باید خدایے داشته باشد که …
که ندارد ! اصلا همین داشتنش برایمان کافے ست …
شکر براے داشتنتوقتے میگویند بلند بگو یا حسین

دستان خالے و پر گناهم را با چہ رویے مقابلت دراز کنم؟

اما من پر رو تر از این حرف هایم

دستانم را که بلند میکنم هیچ...پا بلندے میکنم که بیشتر بہ تو نزدیک شوم!!!

شاید تو را بهتر ببینم...شاید!!!

شاید گوشہ چشمے کنے!!

×اما 20 کیلومتر 20 کیلومتر زائرانت نزدیک میشوند...


ارزشمـنـدتـرین مکـان هایی کـ ه می تـوان در دنیـا حضـور داشت :


√ در فـکـر مـ✿ـولـا ؛


√ در قـلـب مـ✿ـولـا ؛


و


√ در دعـای مـ✿ـولـا ...


••●! ❤ السَّلامُ عَلَیکَ یا بقیه الله ❤ !●••