حسینیه بیت الزهرا (س) شهرستان بردسکن

کسی که عبادتهای خالصانه خود را به سوی خدا فرستد ، پروردگار بزرگ بهترین مصلحت او را به سویش فرو خواهد فرستاد

حسینیه  بیت الزهرا (س) شهرستان بردسکن

فـهمیــ ــده امـ!

"عـَطـَــش" عشقــَم به شمـــا

_تلــظـــی_ شـ ــود میبــَـری مــَــ ــرا...

شماره پیامک:09152509330

سامانه ی پیام کوتاه:500029710112

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هوای کربلا» ثبت شده استگیرم که باران هم آمد، همه چیز را هم شست!

هـــــوا هم عالی شد.....

فایده اش برای من چیست؟!

هــــوای دل، گرفته کربــــلاست....

آن را چه کنــــم؟!!!