حسینیه بیت الزهرا (س) شهرستان بردسکن

کسی که عبادتهای خالصانه خود را به سوی خدا فرستد ، پروردگار بزرگ بهترین مصلحت او را به سویش فرو خواهد فرستاد

حسینیه  بیت الزهرا (س) شهرستان بردسکن

فـهمیــ ــده امـ!

"عـَطـَــش" عشقــَم به شمـــا

_تلــظـــی_ شـ ــود میبــَـری مــَــ ــرا...

شماره پیامک:09152509330

سامانه ی پیام کوتاه:500029710112

۲۱ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

⇆⇆⇆⇆⇆⇆
در فاصـلــ ه ی دو ❤ اسـیــرم
ای کـاش در ایـن مـکـان بـمـیـرم
⇆⇆⇆⇆⇆⇆

خلق در این مکان دچار تردید میشوند !

میگویند برای دیدار 【 شــ♥ـــاه 】 نخست باید از میر عـلـمـدارش اذن گرفت

اما . . . 

دل میکشد به سوی شما روز و شب مرا . . .

حضرت سقا هم ((امر)) به زیارت 【 اربابــــ 】 میکنند . . . 

⇆⇆⇆⇆⇆⇆
هر گام به سوی عشق صد گونه خطر دارد
گـو هـمـره مـا گــردد رنـدی کـه جــگــر دارد
⇆⇆⇆⇆⇆⇆

پ . ن : در انتخاب این【 خطر 】 استخاره ممنوع !

عــمــــ ه ے ســـادات . . .

شـــرمــنــده ام کـــ ه بــهــای ┓ حُــســیــنــﮯ ┏ شــدטּ مــن

بــﮯ ┓ حُ س ی טּ ┏ شــدטּ تــو بــودو شــرمــنــده تــر آنــکــ ه

تــو بــﮯ ┓ حُ س ی טּ ┏ شـدی . . . امــا مــن ┓ حُــســیــنــﮯ ┏ نــشــدم

حُــســیــنــﮯ ┏ شــدטּ بــ ه سـیــنــ ه زدטּ و (( آب )) چــشــم نــیــســت . . . 


می گفت وقتی هاجر خبردار شد کـﮧ قرار بوده اسماعیل ش قربانی شود اما خداوند نخواستـﮧ

تنها (( سـﮧ روز بعد )) دق کرد !

دق کرد از غصـﮧ ے اتفاقی کـﮧ فقط " قرار بود " رخ دهد 
.
خودمانیم ... چـﮧ کم طاقت بود هاجر !

طورے نشده بود ... فقط کبودے گلوے اسماعیل را دیده بود ... همین

اگر جاے (( ربابـــــ )) بود و شش ماهـﮧ داشت ، چـﮧ میکرد ؟دلم آغوش می خواهد ...


از آن ها که بشود نزدش بی پروا بغض شکست و بارید


از آن آغوش هایی که خمار بروی و مست برگردی


مثل همان آغوشی که شب آخر ، شده بود همه ی پناهِ دلِ بی پناهِ یک خواهر


دلم آغوش می خواهد ... یک آغوش شش گوشه ...


با خیــــال تُـــ ـــو.....

هــر لحظـــه در مـَــن ،

شعـــری شَهیــد می شــَود !

مُحـــرّمـ کـــه می آیـــَد ،

ابیـــــاتـــــــ ،

ذهــــن و خاطـــِرمـ را بـــه رگبــــار می بندنـــــد!
اربــــاب....

چقـدر بــــزرگ هستـید.....

کـه بـرای ورود به ماهتــــان و سیـنـه زنـی برایـتــــان ،

بـاید در "عرفــــه" روحـمـان را جلـا دهـیـمـ !

ای حقیـقـت عـرفـــه مـا را دریـــــاب اربـــاب ...

در گنــــاه غـوطـه ور شـده ایـم ...

مـــــددی آقــــــا ... 


خسران زده ی کرب و بلایش هستیم

ما در به دران نیم نگاهش هستیم

گرچه قسمت نشده کرب و بلایش بر ما

بیچاره گرد و غبار حرمش ما هستیم...


اجازه گرفته بود از خدا برای زیارت حســــین


حورالعین در آغوشش گرفت


گفت یادت نرود سوغاتی...


فرشته گفت سوغات؟


گفت: آری!


تسبیحی از تربــــت حســــین...دیروز قبله بیت المقدس،امروز کعبه


فردا جانمازت سوی کربلاست...من یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء

پشت این دروازه کسی دعا می خواند

گوش کن ...

او منتظر است
پی نوشت:

این جمعه هم گذشت ...

چه حس غریبی ...

تکرار نبودنت ...

ای آرزوی همه عالم ...

باز هم همان حسرت همیشگی ...

آقا ... بیا


میگفت ...:


بهای عشق جـــــــــــــان ست ...


گاهی ذره ذره ...


گاهی" ی ک ــــــــــــــجا ..."


.


.


کاش ... کنار پنج ـــــــــــره فولادت...


آنهم " ی ک ــــــــــــــــجا " باشد...نــذر کـــرده ام

صــد دور تــســبــیــح "" اهدناصراط المستقیم "" بــخـوانــم

شــایــد ایــن بــار مـسـیـــرم بــه کــربــلایت افــتــاد..


خــــــواهــــــید بــــــه ســــــوی دوســــــت پــــــرواز کنــــــید

یــــــا زنــــــدگی دوبــــــاره آغــــــاز کنــــــیدهــــــر روز از اتــــــاق تــــــنهایــــــیتان

یــــــک پــــــنجــــــره به ســــــمت کــــــربــــــلا بــــــاز کــــــنید

مادر به اشک روضــــه مرا شیر داده است


در شیرم آب کرده ، ولی سود با من است●●● صلی الله علیک یا اباعبدالله (ع) ●●●زکــــــودکی دلـــم شده اسیر و مبتلای تو

خدا کند کــــه جـان دهم به راه کربـــــلای تو


●●●●●● صیــــد نیزه ها حســـــین ●●●●●●

●●●●●● شــاه سر جدا حســـــین ●●●●●●

●●●●●● می کشی مرا حســـــین ●●●●●●

مــا، یک پیــالـه ایم
که لــبریز بـاده ایم
این یک پیــالـه را
به ملــک هم نداده ایم

با هـر سـلام صبــح
به آقــای بی کفــن،
انگــار روبروی حــرم ایســتاده ایم ...

با نـوکــری خــانـه ی اربابــــ بـاوفــا
احساس می کـنیــم
که اربابــــ زاده ایـم ...شکــر خــدا
که نــان شب مــا "حســین" شد
ممــنون لطــف مــادر این خـانــواده ایم ...

داریـم با "حسـین حســین" پیــر می شـویم،
خوشحــال از ایــن
جـوانــی از دســت داده ایـم ...


عَلَیْکُمْ-مِنّى-جَمیعاً-سَلامُ-اللَّهِ-اَبَد-ما بَقیتُ-وَ-بَقِىَ-اللَّیْلُ-وَالنَّهارُ ..روزهــایی خــواهــد آمــد کــه مــن نخــواهــم بــود ولی هـنــوز..
دوســتــت خــواهــم داشــت! 

 

امـــــــروز کمــــی هـــوایی اربــابـــــــــــم

از صبــــح دلــم گرفتــــــه و بی تـابــــــــــم

 

تقــویم بیــاورید، ای وای حسیــــــــــــــــن

نزدیـــک محــــــرم است و من در خــوابــــم چـــــــــــــــهل روز تا مُحـــــــرَم

راهی که به بهشت می رود نزدیک است !


من به آن راه دور دست می روم


راهی که تنها به خدا می رسد...